Szolgáltatások

Tápanyag-gazdálkodás

Mint ismert a nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak és az VP-AKG és VP-ÖKO támogatást igénybe vevő termelőknek kötelező az általuk művelt területen ötévente talajvizsgálatot végeztetni, illetve az eredményekre alapozva évente tápanyag-gazdálkodási tervet is készíttetni. Egyre nő azon gazdálkodók száma, akik az okszerű tápanyag-gazdálkodást választják, és kötelezettség nélkül, csupán szakmai alapon kérik a tápanyag-gazdálkodási terveket.

Ez egyrészt segíti a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat (HMGY) előírásainak betartását, másrészt a környezet- és költségkímélő módon történő gazdálkodást.Talajvédelem

Termőföldön folytatott mezőgazdasági tevékenységekkel, vagy a termőföld igénybevételével járó, arra hatást gyakorló beruházásokkal és tevékenységekkel kapcsolatos talajvédelmi követelmények meghatározásához talajvédelmi terv készítése szükséges. Talajvédelmi tervet csak megfelelő jogosultsággal rendelkező talajvédelmi szakértő készíthet.

A humuszos talajréteg mentésére irányuló talajvédelmi terv:

– a termőföld végleges más célú hasznosításának külön jogszabály szerinti engedélyezési eljárása során a talajvédelmi követelmények meghatározása,
– a 400 m 2 -nél nagyobb területigényű beruházás külön jogszabály szerinti engedélyezése céljából készített – a humuszos termőréteg letermelésével, megmentésével, hasznosításával, továbbá a terület helyreállításával kapcsolatos munkálatokat tartalmazó – tervrész (humuszgazdálkodási tervrész) megalapozása,
– a beruházásnak nem minősülő, de a talajfelszín – külön jogszabály szerinti engedélyhez nem kötött – megbontásával járó, 1000 m 2 -nél nagyobb terület igénybevételével járó tevékenység folytatásához a letermelésre kerülő humuszos talaj mennyiségének és felhasználási módjának meghatározása.

Talajvédelemi terv rekultivációhoz:

Rekultivációt megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni azokra a beavatkozások által érintett, összesen 400 m2-nél nagyobb területekre, illetve a talajfelszín megbontásával járó, 500 métert meghaladó vonalas létesítmények – így különösen a víz-, szennyvíz-, gáz-, elektromos- és telefonvezetékek – fektetési munkái esetében, amelyek a mezőgazdasági használattól eltérő beavatkozások miatt károsodtak és a rekultivációs műveleteket követően újra mezőgazdasági célú hasznosításra kerülnek.

Ültetvénytelepítést megalapozó talajvédelmi terv

A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet alapján, ha jogszabály másként nem rendelkezik, 1500 m 2 -nél nagyobb szőlő- és gyümölcs, valamint 500 m 2 -nél nagyobb bogyós gyümölcsű ültetvény telepítése esetén talajvédelmi terv készítése szükséges. 1500 m 2 -nél kisebb területű szőlőtelepítés esetén, ha a telepítés engedélyezéshez kötött egyszerűsített talajvédelmi tervet kell készíteni.

Talajvédelmi terv készítése öntözéshez

Öntözési talajvédelmi terv készítése indokolt a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet szerinti házi vízigényt meghaladó vízhasználat esetén.

1, Egyszerűsített talajvédelmi terv egynyári öntözéshez

Az egynyári öntözés során egy öntözési idényben, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, maximum 120 mm/ha (1200 m 3 /ha) öntözővíz kijuttatása lehetséges, legfeljebb 100 ha nagyságú területre. Az egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja alapján az öntözővíz minőségét megállapító egyszerűsített talajvédelmi tervet kell készíteni.

2. Öntözési talajvédelmi terv

A vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárásokhoz. Az eljárás megalapozásához a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 50. §. (2) bekezdésének e) pontja, valamint a 90/2008. FVM rendelet 2. számú mellékletének 2.6. pontja alapján 5 évnél nem régebbi öntözési talajvédelmi terv készítése szükséges.

3. Öntözött területek ellenőrző vizsgálata

Öntözés esetében legalább 5 évente, a tevékenység ugyanazon területen történő további, határozott idejű engedélyezéséhez az öntözött terület ellenőrző vizsgálatát tartalmazó talajvédelmi tervet kell készíteni a 90/2008. FVM rendelet 5. számú mellékletének 5.1 és 5.2.6. pontja alapján.

Hígtrágya mezőgazdasági területen történő felhasználását megalapozó talajvédelmi terv

Hígtrágya az almozás nélküli állattartás folyékony halmazállapotú mellékterméke, amely állati bélsárból, vizeletből, elcsurgó ivóvízből és technológiai vízből áll és kizárólag hidraulikusan szállítható. Termőföldön történő felhasználás szempontjából a hígtrágyával azonos elbírálás alá esik az almozásos állattartásnál keletkező, az állati bélsárnak és vizeletnek, valamint a csurgalék és technológiai víznek az alomanyagok által fel nem vett folyékony halmazállapotú része, a trágyalé is.

Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználását megalapozó talajvédelmi terv

A szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági területen történő felhasználásának szakmai követelményeit, a felhasználást kizáró paramétereket a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet határozza meg, melynek valamennyi előírását a talajvédelmi terv készítése során figyelembe kell venni. A szennyvizek, kezelt iszapok, ideértve a szennyvíziszap komposztokat, mezőgazdasági területen való szakszerű felhasználásával elkerülhetővé válnak a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekre, valamint az emberek egészségére, a növényekre és az állatokra gyakorolt káros hatások.

Talajvédelmi terv a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséhez

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott beruházások létesítése, illetve beruházásnak nem minősülő, de a talajfelszín megbontásával járó tevékenységek folytatása érdekében a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséhez a talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni.

A talajvédelmi terv a termőföld végleges más célú hasznosításához szükséges teljes területen meghatározza a humuszos termőréteg vastagságát, valamint a mentésre érdemes humuszos talajréteg mélységét és minőségét. A humuszos talajréteg mentésére irányuló talajvédelmi terv célja:​

  • a termőföld végleges más célú hasznosításának külön jogszabály szerinti engedélyezési eljárása során a talajvédelmi követelmények meghatározása,​
  • a 400 m2-nél nagyobb területigényű beruházás külön jogszabály szerinti engedélyezése céljából készített – a humuszos termőréteg letermelésével, megmentésével, hasznosításával, továbbá a terület helyreállításával kapcsolatos munkálatokat tartalmazó – tervrész (humuszgazdálkodási tervrész) megalapozása
  • a beruházásnak nem minősülő, de a talajfelszín – külön jogszabály szerinti engedélyhez nem kötött – megbontásával járó, 1000 m2-nél nagyobb terület igénybevételével járó tevékenység folytatásához a letermelésre kerülő humuszos talaj mennyiségének és felhasználási módjának meghatározása.